WIZJA

„Christ For the Nations – Poland” to międzynarodowa, chrześcijańska szkoła biblijna, oferująca roczny program nauczania. Szkoła posiada akredytację „Christ For The Nations Institute” mającego swoją siedzibę w Dallas w Teksasie (USA). Szkoła Biblijna CFN działa w ramach Stowarzyszenia „Chrystus Dla Narodów – Polska”.

SZKOŁA ŻYCIA

To wyjątkowe miejsce, gdzie studenci uczą się życia zgodnego z biblijnymi zasadami. Skupiamy się na poznawaniu Biblii, kształtowaniu charakteru i rozwijaniu osobistej relacji z Bogiem. Dajemy codzienną możliwość uczestniczenia w modlitwie i uwielbieniu.

SZKOŁA SŁUŻBY

Wierzymy, że każdy ma w sobie potencjał, aby stać się narzędziem do zmieniania świata. Jakiekolwiek jest miejsce Twojego powołania, w pracy czy w kościele, w kraju czy za granicą, chcemy, abyś nauczył się dostrzegać potrzeby innych i wywierać pozytywny wpływ na swoje otoczenie.

SZKOŁA PRZYWÓDZTWA

 Naszą wizją jest wyposażanie chrześcijan w praktyczną wiedzę potrzebną do pełnienia funkcji lidera w swoim środowisku. Jeżeli oczekujesz od siebie czegoś więcej niż dotychczas, masz marzenia odnośnie swojej roli w kościele lub organizacji, chcemy pomóc Ci podjąć kolejne kroki w tym kierunku.

Jeśli chcesz służyć Bogu, pomagać ludziom wokół siebie i realizować swoje pasje, CFN jest właśnie dla Ciebie!

KADRA

Program szkoły realizowany jest przez grono zarówno polskich, jak i zagranicznych wykładowców: pastorów różnych kościołów, misjonarzy z całego świata i liderów służb.

Stałą, stacjonarną kadrę tworzą m.in.: Joshua Cagle, Paul i Kathryn Cagle, Katarzyna i Adrian Sawiccy, Paul Claringbold, Alina Wojciechowska, Monika Podgórna, Maciej Olechnowicz

Wśród wykładowców gościnnych w ostatnich latach mieliśmy okazję usłyszeć takie osoby jak: Myrna i Roger Eilers (założyciele szkoły), Tomasz Chaciński, Dan Vazquez, Randy Boyd, Bartek i Danuta Tomczyńscy, Larry Nielsen, Brent i Delisa Williams, Donald Gibson, Julita i Arkadiusz Rachwalscy, Nancy i Tomasz Ropiejko, Marek Kozłowski, Daniel i Katarzyna Kropf, Anna i Aleksander Bałuczyńscy i wielu innych.

 

WŁADZE SZKOŁY

Joshua Paul Cagle – Dyrektor Szkoły CFN oraz Prezes Stowarzyszenia CHDN

– Posiada tytuł magistra Master of Arts in Professional Development. Absolwent Szkoły Biblijnej “Christ For the Nations Institute” w Teksasie i Dallas Baptist University. Doświadczony w koordynowaniu i organizowaniu różnych projektów misyjnych, artystycznych, muzycznych i ewangelizacyjnych w wielu krajach. Współpracuje z Duszpasterstwem Młodzieży Kościoła Zielonoświątkowego przy organizacji konferencji młodzieżowych i projektów pracy z liderami. Doświadczony misjonarz, muzyk i kaznodzieja. Pastor Kościoła Zielonoświątkowego  „Radość życia – Północ” w Gdańsku.

Adrian Sawicki – Wiceprezes Stowarzyszenia CHDN

Katarzyna Sawicka – Dziekan Szkoły CFN

Monika Podgórna – Administrator Szkoły CFN

SZKOŁA

ROCZNA SZKOŁA DZIENNA

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 14.30*. Nauka trwa dwa semestry, od października do czerwca (ok. 700 godzin lekcyjnych).

*Jeden z przedmiotów, Wstęp do Starego Testamentu, jest realizowany dodatkowo jako kurs online, który studenci zaliczają poza godzinami zajęć.

PROGRAM ZAJĘĆ
Studenci uczą się następujących przedmiotów: 

Uczniostwo, Homiletyka (nauka o głoszeniu kazań), Przywództwo, Dogmatyka, Ewangelizacja i misje, Apologetyka, Hermeneutyka (nauka o interpretacji Biblii), Zarządzanie, Etyka służby, Chrześcijańska rodzina, Pneumatologia (nauka o Duchu Świętym)

Wstęp do Starego Testamentu, Przegląd i teologia Starego Testamentu: Pięcioksiąg, Księgi Historyczne, Księgi Prorockie, Księgi Mądrościowe; Wstęp do Nowego Testamentu, Przegląd ewangelii – życie Jezusa Chrystusa, Dzieje Apostolskie, Przegląd listów Nowego Testamentu, Eschatologia oraz język angielski i inne gościnne. Dodatkowo w szkole regularnie poświęcamy czas na modlitwę i uwielbienie.

W celu lepszego przygotowania do służby, zależnie od możliwości i umiejętności, studenci są też angażowani w różne praktyczne zajęcia: prowadzenie uwielbienia i modlitwy, pomoc w przygotowaniu wspólnych posiłków, dbanie o budynek szkoły, przygotowywanie wydarzeń konferencyjnych oraz wyjazdy misyjne.

REKRUTACJA

 

Aby rozpocząć naukę w szkole CFN, wypełnij formularz online lub wydrukuj i prześlij wypełniony (do pobrania poniżej w formacie doc lub pdf) na adres szkoły. Po otrzymaniu formularza skontaktujemy się z Tobą. Szkoła przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. 

*Kierunek zostanie uruchomiony po zgłoszeniu się odpowiedniej liczby osób (min. 7).

AKADEMIK
Istnieje możliwość wynajęcia pokoju w akademiku szkolnym (liczba miejsc ograniczona). Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły.

Telefon: (58) 620 01 84 (w wakacje w godz. 10.00-15.00) lub e-mail: cfn@cfn.org.pl

PODANIE DO SZKOŁY BIBLIJNEJ CFN POLAND

INFORMACJE PODSTAWOWE
ulica i numer domumiejscowość i kod pocztowy
Wolny/wolnaŻonaty/MężatkaW separacjiRozwiedziony/RozwiedzionaWdowiec/WdowaMoże być to data orientacyjna, jeśli nie pamiętasz dokładnie.


TakNie


TakNie
Nazwa kościoła, ulica i nr lokalu, kod pocztowy i miejscowość, województwo


WYKSZTAŁCENIE
np. 2010-2013


TakNie
np. 2010-2015np. mgr
np. 2010-2014


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

np. 2010-2014TakNiePOZOSTAŁE INFORMACJE
Podanie bez zdjęcia jest uznawane niekompletne


Oświadczam, że zapoznałem się z wymaganiami stawianymi mi przez szkołę Christ For The Nations – Poland, akceptuję je i zobowiązuję się do przestrzegania zasad ustanowionych przez Dyrekcję podczas pobieranej przeze mnie nauki w szkole. Przyjmuję do wiadomości, że Dyrekcja zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia każdego słuchacza, którego zachowanie stoi w sprzeczności z założeniami szkoły.

STUDENCI

 

Olek

Lider i mówca na konferencjach młodzieżowych. Jego zdaniem, to, czego doświadczył w szkole, było czymś więcej niż przedmioty i zajęcia. To w szczególności ludzie, żywy Bóg i zdrowe podejście do wiary. Szkoła okazała się być nie tylko szkołą biblijną, ale szkołą życia. Po skończeniu szkoły Olek został częścią kadry CFN.

Krzysiek

Prowadzi służbę młodzieżową na gdańskiej Żabiance. Mówi, że CFN pomógł mu w ukształtowaniu charakteru i mocniej zapalił do czytania Biblii, służby i relacji z Bogiem. Dzięki szkole bliżej poznał innych studentów, którzy stali się jego przyjaciółmi. Ceni sobie panującą w szkole atmosferę, pełną „spokojnej radości”. Nie zamieniłby czasu tu spędzonego na nic innego.

Magda

Jedna z liderek uwielbienia służby studenckiej Petra, a także młoda kaznodziejka. Miała zupełnie inny plan na swoje życie, jednak silne odczucie Bożego powołania skierowało ją do CFN. Teraz z pewnością i uśmiechem mówi, że nie mogła podjąć lepszej decyzji! Każdego dnia zachwycała się wykładami, a także tym, jak Słowo Boże stawało się dzięki nim coraz jaśniejsze i bliższe.

Szymon

Lider Petry Gdańsk, artysta, mąż i tata. Dla niego CFN to w szczególności relacje: z Bogiem i wspaniałymi ludźmi. Szkoła jeszcze bardziej zapaliła go do poznawania Biblii, jej kontekstu, a także poszerzyła jego patrzenie na przywództwo chrześcijańskie. Szymon zachęca: „Czujesz, że chcesz się rozwijać? CFN to wspaniałe miejsce dla ludzi, którzy chcą wypełniać swoje powołanie!” 

KONTAKT

Szkoła Biblijna
Christ For the Nations – Poland
ul. Falista 10, 81-331 Gdynia

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku

w roku szkolnym: 9:00 – 15:00

w wakacje: 10.00 – 15.00

tel: (58) 620 01 84
email: cfn@cfn.org.pl
Facebook Fanpage

NIP 5851377049
REGON 192288992
KRS 0000007534

nr konta PLN: 89 2490 0005 0000 4530 5900 1640
nr konta EUR: 11 2490 0005 0000 4600 1037 8840
nr konta USD: 39 2490 0005 0000 4600 5088 2723
ALIOR BANK SWIFT (BIC): ALBPPLPW

 

MAPA